Протокол Aydin

Цей текст є перекладом


рейтинг: 0+x

Хеймдалль, вірогідний план розвитку події 045-AYDIN

Конспект: Псіхоморфоз відноситься до індукованої зміни психіки людини. Людська психіка є функцією структури нервової системи, яка в свою чергу є функцією середовища, тому її можна змінити без паранормальних здібностей, використовуючи лише знання щодо структури людської нервової системи. Протокол AYDIN, який є частиною проекту Хеймдалль, розглядає можливість використовування ВП психоморфозу під час вторгнення, а саме, можливість викликання масштабного психоморфозу серед населення. Протокол AYDIN розглядає методи зменшення та протидії змінам у психіки людей, викликаним ВП, незважаючи на те, що саме буде їх фінальною метою - реконфігурація, зміна панування або мертвий парник -

Введення: Фонд має свої власні методи психоморфозу, які є частиною повсякденних процедур зберігання, як традиційні - такі, як допити, амнезіаки, так і нетрадиційні, такі як меметичні агенти або [ДАНІ ВИДАЛЕНО]. Щоб нові методи були більш зрозумілі, економічні та мали ефективність, яка доказана часом, нові стратегії розумно розробляти на базі поточних методів.

Незалежно від конкретного психоморфозу, методи Фонду базуються на наступних принципах:

Уникнення - запобігання психоморфозу;
Перешкода - зниження частоти та діапазону впливу
Реверсія - зменшення кількості постраждалого населення
Секретністю слід поступатись лише тоді, коли всі інші методи виявляються непомірно затратними.

Далі подано неповний перелік адаптацій вище визначених принципів у різних сценаріях.

Фізичний психоморфіз
Такий психоморфоз досягається або через змінення фізіології, що вимагає масштабного викрадення людей або таких фізичних методів впливу як віруси або нанороботи. Або це можуть бути небезпечні для сприйняття матеріали, які поширюються за допомогою звукових або радіохвиль.

Оскільки кількість постраждалого населення буде збільшуватись, рано чи пізно широка громадськість дізнається про це та буде попереджена (якщо, звичайно, процес не буде виконуватись повільно та приховано, що розглядається нижче у розділі "Прихований психоморфоз"), та відповідні міри від урядів залежно від природи ВП можуть як полегшити, так і заважити задачу Фонду. Таким чином, зусилля Фонду повинні бути направлені на керування відповіді керівництва. Міри Фонду повинні базуватись на трьох наступних заходах. По-перше, треба евакуювати населення та поставити його на карантин. По-друге, треба зупиняти та знищувати вражених осіб. І по-третє, треба рятувати тих, хто вижив (терпеливе лікування). Оскільки ці заходи будуть тісно пов'язані з діяльністю військових сил (або сил цивільної оборони), протокол AYDIN повинен передбачати тісну взаємодію з військовими силами (як урядовими, так і ні), і організаціями охорони здоров'я по всьому світу за допомогою впроваджених агентів.

Найбільш незамінною формою допомоги з боку Фонду буде розробка систем раннього попередження та систем ізоляції регіону, а при необхідності, і заходи прискорення реагування через передачу відповідної інформації через впроваджених агентів. Особлива обережність повинна бути у тому, щоб упевнитись, що подібні міри лежать у межах відомої Фонду науці, особливо через наявність зростаючого списку SCP-об'єктів, які з'явились через невдалі експерименти урядів. Створення нового, не поставленого на збереження SCP-об'єкта на фоні іншопланетного вторгнення може спричинити велику шкоду. Наступне обговорення стосується питань озброєних сил та заходів охорони здоров'я; за подробицями зверніться до Документу ███-██████████.

Когнітивний психоморфоз
Якщо когнітивно небезпечні матеріали можуть бути використані як засоби психоморфозу, існуючі заходи протидії когнітивним загрозам повинні бути посилені, щоб мати очікуваний ефект. До них відносяться блокування сигналу, як через забруднення шумом, так і через (якщо це можливо) створення деструктивних перешкод. Глобальна апаратна та інформаційна інфраструктура повинна бути адаптована відповідно до змін у повсякденному житті широкої громадськості. Для протидії можливої широкомасштабної інфекції, центри лікування повинні бути побудовані у сільській місцевості (бажано адаптувати для них стандартні заходи безпеки дослідних Зон Фонду. Для отримання більш детальної інформації звертайтесь до документа █████████████). Проведення лікування повинно бути організовано централізовано, та включати в себе введення амнезіаків, денатурацію, реконструкцію та або стирання пам'яті. Зокрема, масштабна реконструкція пам'яті вимагає збирання та обработку великої кількості інформації, і стандартні шаблони пам'яті у разі масштабного застосування будуть руйнувати соціальну структуру. Таким чином, Фонд повинен співпрацювати з урядами з метою збирання людей у місцях з високим та непостійним потоком населення, таким як контрольно-пропускні пункти, порти та лікарні. Це вимагає переконливих приводів, таких як загроза пандемії, війни або тероризму. Залежно від оцінок небезпеки проектом Хеймдалль, соціальна нестабільність може змусити усунути громадську опозицію з метою полегшення регулювання інфраструктури.

Оновлення: ██.██.████, ґрунтуючись на звіті [ДАНІ ВИДАЛЕНО], проведення заходів по збиранню та обробки інформації, необхідної для корегування пам'яті було одностайно схавлено Радою O5. Планується випустити модифікований штам вірусу █████ ████████ в ████ в █████. Містер ██████ ███ █████, Генеральний Секретар ██████ █████ провінції ████████ ████████ ██ █████ погодився затримати проведення медичних процедур настільки, наскільки це можливо. Одночасно були інсценовані або загострені декілька військових конфліктів по всьому світі, у тому числі ██████████████████████████████████. План операції на випадок непередбачених обставин оцінює чисте зростання військової готовності незалежно від кількості жертв, і до процесу збирання інформації для змінення пам'яті планується ввести фазу обслуговування поперед ████.

Псевдопсихічний психоморфоз
Існує дві можливих варіанта протикання психоморфозу. Один з них полягає у тому, що змінюється сама психіка суб'єкту, і тепер його ненормальна поведінка стає обумовлена відхиленнями у його процесах мислення від нормальної людини. Інший варіант полягає у тому, що психіка залишається незміненою, а змін зазнає сприйняття реальності, що веде до ненормальної поведінки. Це називається псевдопсихоморфозом, який заслуговує особливого обговорення через можливість контрзаходів з низькою вартістю. Вони будуть полягати у комбінації електроенцефалографії, гіпнозу та сенсорної депривації. Профілактика така ж саме, як і у разі когніто-психоморфозу, а перешкоджання та реверсія можуть бути виконані більш простими методами. Кажучи точніше, не вражена психіка суб'єкту може бути використана для боротьби з власною ненормальною поведінкою шляхом активного придушення ненормального сприйняття (наприклад, хірургічними або фармацевтичними засобами) та активною компенсацією нормального сприйняття через психотерапію та імплантацію. Однак складність процедур становить обмеження на обсяг та швидкість проведення операції реверсії, до того ж реакція психіки на швидкі зміни сприйняття непередбачені. Можливе влаштування камер гібернації для розміщення черги на проведення процедур. Більш економічним рішенням буде побудування концентраційних таборів для розміщення інфікованих з розпиленням седативних препаратів, покликаних зменшити опір. В даний час проводяться експерименти з "позитивної психології" та "постом мотивації", щоб перевірити верхню межу людської психіки на здібність діяти у протистоянні сприйняттю.

Інфекційний психоморфоз
Цей сценарій розвитку подій, який стосується як меметичних небезпек, так і заразних організмів. У найбільш загальному сенсі це означає, що кожен заражений також є носієм небезпеки. У цьому випадку необхідні мірі запобігання та перешкоджання поширення інфекції, такі як серегація та ізоляція групп населення. Пересування матеріалів, енергії та інформації слід суворо контрольювати, бажано щоб це виконувалось персоналом Фонду. Окрім контрзаходів, про які йшла мова у попередніх розділах, якщо зараження почне експоненціально зростати та не піддаватись зупиненню, Фонд повинен змінити політику з мінімізації шкоди до збереження залишків населення для його подальшого відновлення. Зусилля слід зосередити спочатку на зниженню ризику зараження всього населення, а після цього - на виконанні плану "Запалена Земля". Запропоновані міри включають децентралізацію найвищого рівня командування, цілеспрямоване створення ізольованих сховищ, глобальне поширення таких смертельних інфекцій як модифікований меметичний агент Беррімана-Ленгфорда, та превентивне ядерне руйнування великих населених пунктів для зменшення кількості потенційних носіїв. У більш гірших сценаріях можливо Фонду доведеться використати свої технології клонування, щоб компенсувати зменшення населення, і джерела інфекції у свою чергу завжди будуть зачіпляти когось з них, що приведе до створення патової ситуації між людством та ВП. Оскільки це фактично буде сценарієм розвитку події класу SK "Зміна Панування", Протокол [ДАНІ ВИДАЛЕНО] повинен перевизначити всі існуючі діючі директиви, доки інтеграція [ДАНІ ВИДАЛЕНО] не будуть завершені.

Прихований Психоморфоз
Якщо ВП працюють з урахуванням секретності, це означає, що перешкодити їм на початкової стадії буде важко, якщо не неможливо, тому механізм психоморфозу до моменту розкриття досягне стану самопідтримки. Тому є сенс посилити профілактичні заходи. Припустимо, ВП можуть використати посередників або автономні групи, щоб зберегти секретність, тому запобіжні заходи слід починати з глобальної випадкової вибірки цивільних осіб для допиту, та наступної обробки амнезіаками або усунення. Також у випадковому порядку слід проводити дослідження організацій на наявність ненормальної поведінки. Проведення такої вибірки спричиняє дві проблеми: по-перше, складність збереження таємниці, а по-друге, визначення терміну "нормальна поведінка". Рішенням цієї проблеми може полягати у тому, щоб спонукати уряди створити глобальну розвідувальну мережу за ради національної безпеки, та використати впроваджених агентів для переорієнтування місії цих організацій.

Оновлення: Станом на ████, у █████, згідно з проектом ██████ ██████ ██ ███████, відповідного кандидата було схвалено, а вбудовані агенти були успішно впроваджені до ключових позицій мережі, не рахуючи декілька малозначних епізодів. Наступні незалежні ініціативи від інших урядів також повинні бути підпорядковані згодним чином та об'єднані в єдиний проект.

У разі підтвердження прихованого психоморфозу та наявності ВП, первинний контроль Фонду над світовою ситуацією повинен бути використан в усю силу. Якщо терміновість ситуації не буде викликати занепокоєння, бажано обмежити активність ВП шляхом розробки та введення відповідних інфекційних агентів для наступного моніторингу, утримання та знищення. Якщо терміновість вимагає негайного реагування, то необхідно запровадити превентивні удари по актуальним та потенційним областям дії ВП, які полягатимуть у арештах, допитуваннях та повернені або усунені вражених суб'єктів. Також можлива проксі-війна між Фондом та ВП. Якщо стандартні шпигунство, диверсії та розвідувальна війна виявляться недостатньо ефективними для розробки засобів усунення небезпеки від ВП, повинна бути здійснена ескалація явної опозиції, яка буде проводитись національними керівництвами. Переважно щоб план знищення вводився в дію у найбільш неочікуваний момент.

Якщо не зазначено інше, зміст цієї сторінки доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License